Ede doet mee!

Login

Hier kunt u inloggen met uw cliëntnummer en wachtwoord. Het wachtwoord wordt automatisch gegenereerd uit uw postcode, huisnummer en eventuele toevoeging. Bijvoorbeeld 6715CV10 of 6721TW36A. Om in te loggen voor uw kinderen, gebruikt u uw eigen cliëntnummer.

LET OP:

  • Gebruik hoofdletters bij het invoeren van uw postcode.
  • Twee weken later - nadat u het besluit met inlogcode van de gemeente Ede heeft ontvangen - staat uw tegoed klaar en kunt u pas inloggen.


Wij adviseren u - nadat u voor de eerste keer bent ingelogd met uw postcode en huisnummer - het wachtwoord te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. U voorkomt hiermee eventuele fraude en misbruik van uw tegoed.

Op 1 januari is de webshop leeggemaakt. Uw gegevens van 2017 zijn verwijderd. Voor 2018 vraagt u opnieuw een tegemoetkoming Meer Volwassenen Meedoen/ Meer Kinderen Meedoen aan. Dat kan via Bereken uw recht.

Heeft u al een toekenning voor 2018 ontvangen? Dan kunt u twee weken hierna inloggen. U kunt uw wachtwoord uit 2017 in 2018 niet meer gebruiken. De eerste keer logt u in met uw cliëntnummer en postcode + huisnummer. Daarna kunt u zelf een nieuw wachtwoord kiezen.