Ede doet mee!

Uitleg aanbieders

Als u uw activiteiten aanbiedt via Ede doet mee!, kunnen inwoners met een laag inkomen hier gebruik van maken. Volwassenen en kinderen van 4 tot en met 17 jaar krijgen per kalenderjaar een tegemoetkoming van €  225 per kind of per volwassene. Zij mogen dit gebruiken om aan sport-, cultuur-,  recreatieve en maatschappelijke activiteiten deel te nemen.

Wat bieden wij u?

 • De mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • Mogelijkheid voor extra leden/inkomsten.
 • Gemeente Ede staat garant voor betaling binnen één maand (maximaal € 225 per bestelling).
 • Gemeente Ede is verantwoordelijk voor het onderhoud van de webshop. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw tekst en activiteiten aan ons door te geven.

Hoe werkt het?

 • Hebben volwassenen of ouders van kinderen gekozen voor een door u aangeboden activiteit op Ede doet mee!? Dan ontvangt u hierover per e-mail bericht.
 • Aanvrager neemt contact met u op.
 • Gemeente Ede betaalt het bedrag binnen één maand op het door u opgegeven bankrekeningnummer. 

De spelregels:

 • Uw vereniging/organisatie is gevestigd binnen de gemeente Ede. Soms wijken wij hiervan af (zie toelatingsbeleid).
 • Gebruiker mag € 225 vrij besteden voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en meedoen en ontmoeten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor en houdt de informatie bij die over de vereniging/organisatie op Ede doet mee! staat.
 • U gaat ermee akkoord dat het abonnement automatisch stopt na de termijn waarvoor is besteld.
 • U ontvangt het bedrag voor het afgenomen product in één betaling (geen maandelijkse betalingen).
 • U kunt een activiteit aanbieden van maximaal € 225; in sommige gevallen is het maximum € 100. Is een activiteit duurder dan € 225, dan vermeldt u de aanvullende kosten duidelijk bij het product.
 • Beëindigt u uw bedrijf en/of deelname aan Ede doet mee!? Dan betaalt u vooruitbetaalde en niet afgenomen activiteiten terug aan gemeente Ede.
 • U informeert de gemeente actief en tijdig als er organisatorische wijzigingen zijn in uw bedrijf.
 • In sommige gevallen informeren wij naar de financiële situatie van uw bedrijf.
 • Op elk moment kunnen beide partijen de samenwerking opzeggen.
 • Gemeente Ede voert een toelatingsbeleid (zie hieronder).

Aanmelden

Aanmelden doet u door het aanmeldformulier in te vullen. Bij akkoord bevestigen wij per e-mail uw aanmelding in de webshop.

Wijzigingen in uw aanbod

U kunt wijzigingen doorgeven via het wijzigingsformulier.

 

TOELATINGSBELEID AANBIEDERS IN DE WEBSHOP

De activiteiten Sport, Cultuur, Recreatie en Meedoen & Ontmoeten, maar ook de aanbieders van deze activiteiten, moeten aan voorwaarden voldoen om opgenomen te worden in de webshop.

Voorwaarden per activiteitencategorie:

Sport:
Een sportactiviteit die je in team- of verenigingsverband beoefent. Zoals de gebruikelijke sporten, maar ook fitness- en sportscholen, denksporten, ballet en dans, yoga en Tai Chi Tao en activiteiten van Sportservice Ede.

Cultuur:
Activiteiten die je (samen) beoefent op het gebied van kunst, literatuur, wetenschap en uitgaan. Zoals muziek maken, zingen bij een koor, creatieve activiteiten, bibliotheek, film, museum- en theaterbezoeken.

Recreatie:
Vormen van vrijetijdsbesteding die je samen met anderen doet voor je ontspanning. Zoals scouting, kindervakantieweek, zwemmen, speeltuin maar ook dierentuin- en natuurparkbezoek.

Meedoen & Ontmoeten:
Net als andere inwoners de gelegenheid hebben om andere mensen te ontmoeten en om aan maatschappelijke activiteiten mee te kunnen doen. Zoals ouderenbonden (zowel lidmaatschap als georganiseerde activiteiten), tuinieren, alle activiteiten die worden aangeboden door buurthuizen en wijkcentra (en Toon Hermans Huis), open eettafels, workshops en cursussen in groepsverband.

 

Aanvullende voorwaarden

Alleen aanbieders uit de gemeente Ede kunnen deelnemen
Hiervan kan afgeweken worden als:

 • een activiteit niet in de gemeente Ede wordt aangeboden (zoals dierentuin) of
 • als het voor inwoners van gemeente Ede dichterbij is om deel te nemen aan een aangeboden activiteit in een buurgemeente (zoals theater Junushoff in Wageningen voor bewoners van Bennekom).

Geen doelgroepenbeleid
Activiteiten van Ede doet mee! zijn gericht op alle inwoners van gemeente Ede en moeten voldoen aan bovengenoemde toelatingscriteria. Wij wijken hier niet vanaf door bijvoorbeeld aanbod te creëren voor specifieke doelgroepen.

Introducees
Het meenemen van introducees is in sommige gevallen toegestaan, bijvoorbeeld als dat praktisch en/of sociaal wenselijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het meenemen van gezelschap bij het naar de film gaan.

Bij twijfel over toelatingscriteria
Als toelating twijfel geeft, beslist een toelatingscommissie. De commissie bestaat uit medewerkers vanuit contentbeheer, uitvoering en beleid.